Deze wordt u gratis toegezonden na indiening van het aanmeldformulier.

Wij bevelen het gebruik van een echtscheidingsconvenant van harte aan indien er belangrijke afspraken zijn. In het convenant kunt u afspraken opnemen die u samen heeft gemaakt over bijvoorbeeld partneralimentatie en boedelverdeling. U dient het echtscheidingsconvenant in tweevoud te versturen.

 

Hier vindt u een model echtscheidingsconvenant waaruit u bepaalde delen kan overnemen:

 

Download Word bestand

 

Download Txt bestand

 

 

Afstand doen van rechten

 

Doet u afstand van een of meerdere van onderstaande rechten? Dan dient u beiden een duidelijke schriftelijke gemotiveerde bevestiging toe te sturen. Hierin geeft u aan dat u zich beiden bewust bent van uw rechten en dat u bewust afstand doet van het recht, en om welke redenen u dit doet. In een dergelijk geval zal er nog persoonlijk contact volgen en is een komst naar kantoor vereist.

  • U doet afstand van het recht op partneralimentatie
  • U doet afstand van het recht op pensioenverdeling
  • Er is geen sprake van een gelijke verdeling van de waarde van de boedel (inclusief huizen, ondernemingen, bankrekeningen, et cetera)
Ga naar de inhoud