Nederlanders in het buitenland

 

Indien u beiden wel de Nederlandse nationaliteit bezit maar in het buitenland woonachtig bent is het mogelijk om het gezamenlijke echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in Amsterdam in te dienen. Dergelijke verzoeken hoeven niet bij de rechtbank ‘s-Gravenhage te worden ingediend, aangezien u voor de procedure woonplaats kiest op ons kantoor.

 

Indien het huwelijk in het buitenland heeft plaatsgevonden, zal ook het uittreksel uit het huwelijksregister moeten worden getoond. Indien dat niet lukt neemt de rechtbank ook genoegen met het tonen van de originele huwelijksakte. De stukken moeten zijn voorzien van een vertaling van een beëdigde tolk, tenzij opgesteld in het Engels. Daarnaast dient u, ten behoeve van de behandeling in Nederland, een keuze te maken voor de toepassing van het Nederlands recht op de echtscheiding. Deze keuze kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de regels van alimentatie.

 

Tenslotte moet ik zeker weten dat u beiden daadwerkelijk wenst te scheiden. Uw wil te scheiden en uw identiteit kan bij een onafhankelijke derde (advocaat, notaris, ambassade et cetera) worden vastgesteld maar ook via een videoverbinding met kantoor.

 

Indien het huwelijk in het buitenland is gesloten wordt de echtscheidingsbeschikking in ‘s-Gravenhage ingeschreven. Voor de definitieve scheiding is de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank niet voldoende. Overigens dient een echtscheiding, waarvan het huwelijk buiten Nederland heeft plaats gevonden, meestal ook in dat land doorgegeven te worden aan de registers van de Burgerlijke Stand aldaar, voor zover het betreffende land de echtscheiding erkent. Ik adviseer u dat in het betreffende land te verifiëren.

Ga naar de inhoud