Ouders krijgen na de scheiding automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag. Hiermee wordt beoogd dat de verantwoordelijkheid van beide ouders ten aanzien van de kinderen na het huwelijk in principe blijft voortbestaan. Het wordt aanbevolen om samen het ouderlijk gezag te behouden.

 

Gezamenlijk ouderlijk gezag

 

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag wordt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen gedeeld. De ouder bij wie de kinderen wonen neemt over het algemeen de beslissing over zaken die de kinderen aangaat.

 

Eenhoofdig ouderlijk gezag

 

Wenst u toch dat een van beide ouders het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen krijgt? Dan moet minstens één van beide ouders een verzoek indienen waarbij het belang van het kind wordt aangegeven. Kinderen ouder dan 12 jaar worden in de gelegenheid gesteld om hun mening over de afspraken over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling aan de rechtbank kenbaar te maken. Kinderen tussen de 12 en 18 jaar kunnen door de Rechtbank worden opgeroepen om hun verklaring af te leggen. Om dit te voorkomen kan uw kind een ondertekende verklaring bij ons invullen en ondertekenen. Dit maakt een bezoek aan de rechtbank overbodig en voorkomt bovendien dat de procedure wordt vertraagd.

 

Bekijk de kindverklaring. Klik hier.

 

De ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is heeft recht op omgang, informatie en consultatie. Een vastgelegde omgangsregeling biedt beide partijen en de kinderen een basiszekerheid en strekt derhalve tot aanbeveling.

 

Ouderschapsplan

 

Bij elke echtscheiding met kinderen dient een ouderschapsplan te worden opgesteld. Hierin is een minimum aan afspraken opgenomen over:

  1. Het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang
  2. De wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties, waaronder het financiële vermogen van de kinderen
  3. De regeling van de kosten van verzorging en opvoeding

 

Na het invullen van het intakeformulier krijgt u automatische een concept ouderschapsplan toegezonden op basis van de door u ingevulde gegevens. Bekijk een voorbeeld van een ouderschapsplan. Klik hier.

 

Co-ouderschap

 

Co-ouderschap gaat een stuk verder dan gezamenlijk gezag. Co-ouderschap betekent voor beide ouders een betrokkenheid bij het dagelijkse leven van de kinderen. U moet in staat zijn compromissen te sluiten over zaken als de verdeling van tijd, kosten, schoolkeuze, operaties, vakanties enzovoort en deze afspraken ook nakomen.

 

Bekijk een voorbeeld van een co-ouderschapsplan. Klik hier.

Ga naar de inhoud