Deze wordt u toegezonden na aanmelding.

 

Bekijk onderstaande kindverklaring of download als PDF bestand.
Download PDF

 

 

Persoonsgegevens

 

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum:            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Wil je met de kinderrechter komen praten?

 

(Streep door hetgeen niet van toepassing is)

  • Ja, ik wil met de kinderrechter komen praten.
  • Nee, ik hoef niet met de kinderrechter te praten. Ik geef hieronder aan bij wie ik wil blijven wonen. Daarnaast geef ik aan of mijn vader of moeder het ouderlijk gezag over mij moet krijgen of dat mijn ouders allebei het ouderlijk gezag moeten houden. Ook zal ik aangeven of er een omgangsregeling moet komen of dat ik dit in overleg met mijn ouders wil regelen.

 

  1. Ik wil bij mijn vader/moeder/beiden blijven wonen.
  2. Mijn vader/moeder moet het ouderlijk gezag krijgen / houden beiden het ouderlijk gezag.
  3. Ik wil dat de kinderrechter een omgangsregeling vaststelt/ Ik regel de omgangsregeling in overleg met mijn ouders.
  4. Ik ben tussen de 16 en 18 jaar en verklaar dat ik het eens ben met de alimentatiebijdrage voor mij.
  5. Ik ben het eens met het Ouderschapsplan van mijn ouders.

 

Dit heb ik verklaard te (woonplaats) . . . . . . . op . . – . . – . . . .

 

. . . . . . . . . . . .

Handtekening

Ga naar de inhoud