Stap 1. Vul het aanmeldformulier in

U vult gezamenlijk het aanmeldformulier naar waarheid in. U vult hier alle informatie over persoonsgegevens, kinderen en andere belangrijke informatie in.

 

Stap 2. Ontvangstbevestiging, gratis echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan en declaratie

U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging en declaratie. Ook worden u kosteloos concepten van het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan gebaseerd op uw gegevens toegezonden.

 

Stap 3. Opstellen van de stukken

Na voldoening van de declaratie worden de concepten van het echtscheidingsverzoek opgesteld en naar u verzonden. Dit kunnen wij in de meeste gevallen dezelfde werkdag doen.

 

Stap 4. Ondertekening van de stukken

Er vindt een videogesprek plaats waarbij ook uw identiteit wordt gecontroleerd. Ook kunt u indien gewenst naar kantoor te komen ter verificatie van uw identiteit óf uw identiteit laten verifiëren door een notaris. Hiermee wordt voorkomen dat een echtscheidingsverzoek aanhangig wordt gemaakt zonder dat één van de partners daarvan kennis draagt. Wij verzoeken u dan ook uw identiteitsbewijs mee te brengen.

 

Stap 5. Verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank

De echtscheidingsprocedure wordt middels een verzoekschrift bij de rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakt. Ik verzoek als advocaat namens u beiden dat de rechtbank de echtscheiding uitspreekt. De rechtbank bevestigt daarmee eveneens wat u eventueel omtrent de gevolgen van de scheiding bent overeengekomen. Vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank duurt het twee weken voordat de rechtbank Amsterdam de echtscheidingsbeschikking afgeeft. Omdat het gaat om een gezamenlijk verzoek en er overeenstemming bestaat ten aanzien van de gevolgen, behoeft er geen mondelinge behandeling plaats te vinden.

 

Stap 6. U gaat akkoord met de beschikking van de rechtbank

U ontvangt ter ondertekening een akte van berusting. Door ondertekening van deze akte geeft u aan dat u geen beroep tegen de beschikking gaat indienen. Hierdoor hoeft de beroepstermijn van drie maanden niet te worden afgewacht.

 

Stap 7. Binnen 2 weken bent u officieel gescheiden

De beschikking met akte van berusting wordt ingediend bij de burgerlijke stand van de plaats waar u bent getrouwd. Het duurt afhankelijk van plaats 1-2 weken tot de inschrijving van de beschikking in het huwelijksregister rond is.
Vanaf het moment van inschrijving, 2 tot 4 weken na de start van de procedure, bent u officieel gescheiden. Uiteraard ontvangt u beiden een afschrift van de inschrijving.

Ga naar de inhoud