Online Echtscheiding

Scheiden via ons is GRATIS voor mensen met te weinig inkomsten. Dit zijn de opties.

 

  • GRATIS scheiding bij gefinancierde rechtsbijstand
  • Basisscheiding: €675,-  (€ 337,50 per persoon) (zie onder de uitleg over de gratis scheiding)
  • Scheiding met echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan: €795,-
  • Bijkomende kosten voor scheiden vanuit het buitenland: €175,-

 

GRATIS voor mensen met weinig inkomen/vermogen

 

Indien u weinig inkomsten of vermogen heeft komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Als u recht heeft op rechtsbijstand wordt normaal een eigen bijdrage opgelegd en moet u een deel griffierecht betalen.

MAAR LET OP. Bij ons betaalt u dan NIETS. Wij bieden u een GRATIS SCHEIDING aan.

 

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand helpt wij u financieel en kost de scheiding u NIETS. De scheiding op basis van een gezamenlijk verzoek via ons kantoor is voor u dan GEHEEL GRATIS! De eigen bijdrage en het griffierecht worden niet in rekening gebracht.

 

Voor de financiële grenzen kijken wij en de Raad voor Rechtsbijstand voor beide partners naar het individuele verzamelinkomen en het heffingsvrij vermogen. Ook wordt er gekeken of iemand alleen woont of niet en of er minderjarige kinderen staan ingeschreven op hetzelfde adres. Wordt voldaan aan de onderstaande inkomens- en vermogensgrenzen, dan is gratis scheiden via ons mogelijk.

Alleenstaand is A.

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin (huishouding met minderjarige kinderen) is B.

 

Verzamelinkomen (2021) Vermogen (2021)
A Minder dan €30.000,- Minder dan €31.340,-
B Minder dan €42.400,- Minder dan €31.340,-

Let op met de overwaarde van een koophuis. Is deze meer dan €31.340,- , dan vervalt het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

 

Na de scheiding wordt bekeken of de bijstand achteraf wel terecht is. De toevoeging moet vooraf worden aangevraagd en na afronding van de scheiding wordt deze aan de Raad voor Rechtsbijstand gezonden. Wordt de toevoeging ingetrokken dan dient u alsnog het gewone tarief te betalen.

 

 

Rechtsbijstand aanvragen

 

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door ons ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw BSN/sofinummer en persoonsgegevens.

Als uw inkomen in het huidige jaar meer dan 15% is gedaald, kunt u peiljaarverlegging aanvragen. Dit formulier kan pas worden gebruikt nadat de aanvraag is ingediend en de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing heeft genomen. Indien u al weet dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand én de peiljaarverlegging wenst doet u er verstandig aan de aanvraag voor peiljaarverlegging reeds in te vullen en toe te zenden.

 

Kosten voor een reguliere scheiding voor mensen die het wel kunnen betalen:

 

  • Basisscheiding: €675,-  (€ 337,50 per persoon)
  • Scheiding met echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan: €795,-
  • Bijkomende kosten voor scheiden vanuit het buitenland: €175,-

De bedragen zijn inclusief griffierrecht ad €320,- en 21% BTW. Er zijn geen verborgen kosten. U hoeft hiervoor niet in Amsterdam of in de omgeving te wonen.

 

Procedure versnellen

 

U kunt de procedure versnellen door gelijktijdig met het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier, het verschuldigde bedrag direct te voldoen door middel van overboeking op rekeningnummer:

 

  • NL55 INGB0000 3137 95 of NL04ABNA0433513276 ten name van Mr. M.C.J. Teurlings onder vermelding van uw naam
  • Voor overboekingen vanuit het buitenland luidt de Swift- of BIC-code van de bank ABNANL2A en het IBAN-nummer luidt NL04ABNA0433513276.

 

U behoudt het recht om uw opdracht te herroepen. Indien u geen stukken toezendt, de concepten u niet worden toegezonden en het echtscheidingsverzoek om die redenen uiteindelijk niet wordt ingediend ontvangt u uiteraard uw overboeking volledig retour. Indien u heeft betaald en de benodigde stukken (of een deel daarvan) heeft toegezonden, worden de concepten/stukken zoals beloofd direct opgemaakt. Als de scheiding toch niet doorgaat krijgt u alleen het niet verschuldigde griffierecht retour aangezien alle werkzaamheden dan al zijn verricht.

 

 

 

Ga naar de inhoud