Een advocaat kan natuurlijk niet voor niets werken. Maar voor mensen die onvoldoende inkomsten of vermogen hebben, biedt de Wet op de Rechtsbijstand uitkomst.
Iedereen in ons land heeft recht op rechtsbijstand. De overheid is bereid een deel van de kosten van de advocaat te betalen wanneer mensen die kosten zelf niet helemaal kunnen dragen. Indien u ervoor in aanmerking komt, krijgt u gefinancierde rechtshulp nadat door de advocaat namens en met u een zogenaamde “toevoeging” is aangevraagd.

Hoeveel eigen bijdrage u zelf dient te voldoen ligt aan hoeveel uw verzamelinkomen en vermogen twee jaar geleden bedroeg. Hieronder ziet u hoe dat per 2015 geregeld is. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Inkomens- en vermogensgrenzen binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2016 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2013 (het peiljaar). De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdragen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen. Op de site www.rvr.org ziet u de eigen bijdragen voor andere zaken.

Alleenstaand

Normen 2016

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 18.400

€ 340

t/m € 25.600

€ 18.401 – € 19.100

€ 412

€ 25.601 – € 26.600

€ 19.101 – € 20.100

€ 566

€ 26.601 – € 27.900

€ 20.101 – € 22.000

€ 720

€ 27.901 – € 31.100

€ 22.001 – € 26.000

€ 849

€ 31.101 – € 36.800

Boven de € 26.000

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage. Het Juridisch Loket helpt bij het bekijken of de klant in aanmerking komt voor een toevoeging en biedt daarnaast gratis hulp bij het aanvragen van een peiljaarverlegging

Hardheidsclausule

Laat uw financiële situatie niet toe dat u deze eigen bijdrage kunt betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor verlaging naar de eigen bijdrage die voor de overige toevoegingen geldt. Bekijk met de beslisboom of deze verlaging op u van toepassing kan zijn.

Diagnose en triage korting

Wanneer u in aanmerking komt, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 25.800 (voor alleenstaanden) of € 36.400 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan gaan we uit van uw belastbare inkomen. Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Mediation

Voor mediation gelden afwijkende eigen bijdragen:

Normen 2016

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2014

t/m € 18.400

€ 18.401 – € 26.000

t/m € 25.600

€ 25.601 – € 36.800

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

€ 53

€ 53

€ 53

€ 53

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2014

t/m € 18.400

€ 18.401 – € 26.000

t/m € 25.600

€ 25.601 – € 36.800

Eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer

€ 53

€ 105*

€ 53

€ 105*

*wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage hebt betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd

Vermogen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrij vermogen.

Normen 2016

Vrijgesteld vermogen per persoon:

Normen 2016

Vrijgesteld vermogen per persoon

2014 (het peiljaar)

€ 21.139

Bij 65+ geldt een bijzonder extra heffingvrij vermogen van maximaal € 27.984.

Ga naar de inhoud