Uittreksel huwelijksregister

U dient een origineel uittreksel uit het huwelijksregister toe te sturen. Dit uittreksel mag maximaal drie maanden oud zijn op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend. Het uittreksel uit het huwelijksregister is te verkrijgen bij het gemeentehuis van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

 

Is het huwelijk in het buitenland voltrokken? Dan volstaat de originele huwelijksakte of een uittreksel uit het huwelijksregister ouder dan drie maanden. Het ingediende stuk dient opgesteld te zijn in het Engels, Frans of Duits. Is dat niet het geval? Dan dient het vertaald te zijn door een beëdigde tolk.

Let op: het opsturen van het trouwboekje of bewijs van geboorte-aangifte volstaat niet.

Uittreksel geboorteregister

U dient de originele uittreksels uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen op te sturen. U kunt de uittreksels opvragen bij het gemeentehuis van de geboorteplaats van de kinderen. De uittreksels mogen maximaal drie maanden oud zijn op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend.

 

  • U bent niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit
  • U bezit naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit
  • U bent in het buitenland getrouwd